Anouk Kool (1980) absorbeert het moois dat anderen gemaakt hebben om vervolgens zelf teksten, muziek, beeltenissen en video’s voort te brengen. Zich bewust van de schijnbare tegenstelling, ziet ze eigenheid als voornaamste pijler. Anouk beschouwt het als het hoogst haalbare op haar beurt weer anderen in te geven iets moois en oorspronkelijks te realiseren. Enerzijds eerbiedigt ze disciplines, anderzijds openbaren haar verschillende uitingen zich als verlengstukken van elkaar. Schrijven is als componeren en beelden kan men oproepen of tonen. Muziek en verhalen zijn alomtegenwoordig.

Anouk groeide op in Zwolle en studeerde na haar gymnasium een jaar aan de Toneelacademie Maastricht, waarna ze werd aangenomen voor de richtingen Docent-Regie en Performance. Ze besloot echter aan de Universiteit van Amsterdam Media en Cultuur te studeren, met musicologie als minor. Na het behalen van haar Bachelor (cum laude) werkte ze drie jaar bij een artiestenmanagementbureau.

Sinds een jaar of tien maakt ze in haar woonplaats Rotterdam muziek met-en-zonder video’s en spreekt ze luisterverhalen in. Hoewel Anouk nooit eerder met het idee had gespeeld een eigen verhaal te schrijven, was het alsof Nelly en de eksterbende al die tijd geduldig had staan wachten op deze afslag. Nelly en de eksterbende is een lichtvoetige vertelling over fantastische belevenissen, doorspekt met de hardnekkigheid van realistische onvermogens. Anouks liefde voor het alledaagse, dieren, natuur, muziek en taal, haar verwondering over sommige actuele ontwikkelingen en haar behoefte de wereld iets beter, nou ja, iets behapbaarder te maken, komen alle samen in Nelly en de eksterbende. Het eerste vervolg is in de maak.